RND stručneOLD

RND stručne, alebo niečo z rokov minulých, ako to bolo, ako to malo byť a ako to nakoniec dopadlo.

História divadla
Kompletný zoznam hier
Zahraničné zájazdy
Scény Radošinského naivného divadla
Knihy, audio a videozáznamy

—————–

História divadla

Radošinské naivné divadlo vzniklo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia (prvá premiéra 25. decembra 1963) v Radošine (11 km od Piešťan, 21 km od Topoľčian, 33 km od Nitry a rovných 100 km od Bratislavy). Divadlo založil poslucháč Pedagogickej fakulty v Nitre a dlhoročný radošinský divadelný ochotnícky herec a režisér Stanislav Štepka.

RND je autorským divadlom s originálnou poetikou, ktoré od počiatku až dodnes uvádza hry jediného autora Stanislava Štepku.

60. roky
Prvým titulom súboru, ktorý vznikol pod vplyvom nástupu divadiel malých javiskových foriem, bola Štepkova satirická javisková koláž scénok monológov, básní a piesní Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z (hudba Ľudovít Machovič a hudobná skupina Lux, 1963). Významným tvorivým posunom v živote súboru bolo uvedenie ďalších titulov v druhej polovici šesťdesiatych rokov v novovzniknutom radošinskom klubovom divadielku pre tridsaťdva divákov Pitva, (1966), Z duba padol oddýchol si (1968) a Pŕŕŕ (1969).

Z DUBA PADOL, ODDÝCHOL SI. Oľga Májovská, Miroslav Siget a Stanislav Štepka v kabaretnej hre Z duba padol, oddýchol si z roku 1968. Foto: Edo Manina

Prví herci v RND: Stanislav Štepka, Viliam Madarász, František Štepka, Tonka Močková, Miroslav Siget, Jozef Vičan, Viera Slobodová, Oľga Májovská, Veronika Bazalová.

70. roky
Práve v Radošine v spomínanom klubovom divadielku sa na počiatku sedemdesiatych rokov uskutočnili premiéry slávnych Štepkových inscenácií v autorovej réžii Jááánošííík (1970), Človečina (1971) a Alžbeta Hrozná alebo Krw story (réžia Jaroslava Havettová, 1975). Najmä prvé dve hry sa doslova neskôr stali divadelnými legendami.

JÁÁÁNOŠÍÍÍK. Milan Markovič (Uhorčík), Oľga Májovská (Madam I), Stanislav Štepka (Jánošík) a Veronika Bazalová (Madam II) v legendárnej hre Jááánošííík v radošinskom divadielku malých javiskových foriem (1970), ktorá dosiahla do septembra 2010 – 735 repríz. Foto: archív RND

ČLOVEČINA. Iveta Miffeková (Dcéra), Stanislav Štepka (Otec), Katarína Kolníková (Babička), Oľga Májovská (Matka) a Milan Markovič (Syn) v klasickej Človečine (1971). Foto: Ivan Bogdan

Mimoriadnym s netradičným medzníkom v dramaturgii a v smerovaní divadla bolo uvedenie Štepkovej hry Slovenské tango (1979) v réžii prvého profesionálneho režiséra v RND Ivana Balaďu (s hudbou Jiřího Stivína). Aktívna bola účasť súboru na veľkých konceptuálnych výtvarných podujatiach (Deň radosti, 1971, Evina svadba, 1972), ale aj koncom sedemdesiatych a na začiatku osemdesiatych rokov postupný prechod k profesionalizmu (spočiatku s veľkými ťažkosťami v monopolnej štátnej agentúre Slovkoncert).

SLOVENSKÉ TANGO. Zuzana Kronerová (Žena) a Stanislav Štepka (Muž). Foto: Vladimír Hák

V 70. rokoch v RND okrem iných účinkovali: Stanislav Štepka, Katarína Kolníková, Milan Markovič, Miroslav Siget, Jozef Sloboda, Mária Drozdová, Gita Povodová, Dušan Nágel, Oľga Májovská, Iveta Miffeková, Veronika Bazalová, Tamara Koričanská, Zuzana Kronerová, Dana Vrbovská atď.

 

80. roky
Významné autorské a inscenačné činy, ale aj nevídaný divácky záujem o vystúpenia RND sme zaznamenali v osemdesiatych rokoch, ktoré mimoriadne tvorivo poznamenali tvorbu divadla príchodom režiséra Juraja Nvotu a hudobného skladateľa Jána Melkoviča. K významným titulom tohto desaťročia patria inscenácie Svadba (1982), Čierna ovca (1983), Pavilón B (1984), Ženské oddelenie, (1987), Loď Svet (1988).

ŽENSKÉ ODDELENIE. Katarína Kolníková, Mária Drozdová, Jana Nagyová a Maruška Mišenčíková v Ženskom oddelení, ktoré sa radí medzi najvýznamnejšie tituly RND, najmä zásluhou hereckého a ľudského prínosu Kataríny Kolníkovej. Foto: Miloš Vančo

Priam manifestačný ohlas malo uvedenie „federálneho muzikáliku“ pražského Semaforu a RND autorov J. Suchého, F. Havlíka, J. Melkoviča a S. Štepku na scéne Štúdia S Nevesta predaná Kubovi (1984). Mimoriadnu, doslova predrevolučnú pozornosť divákov a kritiky vyvolala prelomová Nvotova inscenácia Vygumuj a napíš (premiéra 21. septembra 1989) v hlavných úlohách s Jánom Melkovičom a Stanislavom Štepkom. S jednoznačným úspechom sa stretol aj kultúrno-spoločenský výtvarný happening Pocta Jááánošíííkovi v Terchovej (v 1986) a najmä Šíny do Radošiny (17. júna 1989) – Deň kultúrneho cestovania s RND, so spevákmi a hudobnými skupinami na železničnej trase Bratislava – Radošina a späť.

ŠÍNY DO RADOŠINY, jún 1989. Po mimoriadne úspešnom kultúrno-spoločenskom podujatí na železničnej trase Bratislava – Radošina a späť sa na radošinskom futbalovom štadióne uskutočnil netradičný koncert RND a jeho hostí pre 12 500 divákov… Foto: Vlado Hák

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

VYGUMUJ A NAPÍŠ. Elena Zemanová, Milan Šago, Stanislav Štepka a Vladimír Svítek v prelomovej hre Vygumuj a napíš. Foto: Andrej Bán

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

VYGUMUJ A NAPÍŠ. Anna Warchalová ako Gabina a Stanislav Štepka ako Ja. Foto: archív RND

———————————————————————————————

V 80. rokoch divadlo pre STV nakrútilo dva zaujímavé stredometrážne filmy Víno vinovaté (réžia Vlado Balco, 1983) a Dedinský sen (réžia Fero Fenič, 1984), vydalo prvé LP-platne (Hry na domáce zvieratá, Jááánošííík, Človečina, Pavilón B), knižky Radošinské naivné divadlo, Radošinské naivné divadlo 2 a v hereckom súbore sa úspešne prezentovali Katarína Kolníková, Darina Porubjaková, Jana Oľhová, Zuzana Kronerová, Anna Warchalová, Tamara Greksáková, Mária Drozdová, Jana Nagyová, Alena Michalidesová, Milan Markovič, Maruška Mišenčíková, Ján Zachar, Juraj Takáč, Pavel Schwarz.

V 80. rokoch minulého storočia divadlo účinkovalo v Malej scéne PKO v Bratislave; od jari 1989 do konca júna 2015 pravidelne vystupovalo na stálej scéne na Škultétyho ulici 5 v Bratislave; od septembra 2015 Radošinské naivné divadlo má vlastné divadlo na Záhradníckej ul. 95 v Bratislave – v Ružinove.

TATA. Stanislav Štepka a jeho tri javiskové dcéry Monika Hilmerová, Soňa Norisová a Maruška Nedomová v Tatovi. Foto: Vlado Vavrek

 

90. roky
V 90. rokoch divadlo podniklo prvé zájazdy do zahraničia (Kanada, USA, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Juhoslávia) a s veľkým ohlasom uviedlo ďalšie tituly Pokoj domu tomuto (1990), Lás-ka-nie, Delostrelci na Mesiaci (1992), Hostinec Grand (1993), Materské znamienko, Kino Pokrok (1995), Tata (1996), Konečná stanica (1997), Ako som vstúpil do seba (1998), Včela v zime (1999).

Významná bola spolupráca Stanislava Štepku s autorskou a hereckou dvojicou Lasica – Satinský v inscenáciách Kam na to chodíme (réžia Juraj Nvota, 1991) a Dohoda možná (réžia Milan Lasica, 1994). V hre Kino Pokrok (1995) sa naším hosťujúcim režisérom stal Ondrej Spišák a k dramaturgičke Darine Porubjakovej-Abrahámovej pribudla dramaturgička Mirka Čibenková.

V súbore RND v 90. rokoch úspešne účinkovali okrem Kataríny Kolníkovej a Stanislava Štepku herečky a herci Zuzana Maurery, Monika Hilmerová, Soňa Norisová, Lucia Lužinská, František Rehák, Mojmír Caban, Richard Felix, Dušan Cinkota, Csongor Kassai, Anna Šišková, René Štúr, Darina Porubjaková, Ján Melkovič, Milan Šago, Vladimír Svítek.

Od roku 1996 je manažérom RND Ladislav Hubáček, ktorý v tomto roku nahradil Pavla Schwarza.

Dôležitou súčasťou RND je rozhlasová tvorba. RND od roku 1971 pravidelne účinkovalo v kabaretných a v silvestrovských programoch Pytliakova žena a tí druhí, Desaťkorunovaný svet, Aj tí naši píjavali, Dedinský sen, Slová, slová, slová, Čo rok dal, Predposledná bosorka, Kronika komika, atď. V 80. a v 90. rokoch divadlo nahralo pre Slovenský rozhlas 25 hier zo svojho repertoáru.

DOBRÁ SPRÁVA. Pesničkový film, Slovenská televízia 1995. Zľava Soňa Norisová, Milan Šago, Zuzana Maurery, Darina Porubjaková, Martina Znancová, ja, Eva Vavrouseková, Monika Hilmerová, Vladimír Svítek. Foto: Juraj Štepka

V deväťdesiatych rokoch RND sfilmovalo pre STV hru Loď Svet pod názvom Výlety v pamäti (réžia Juraj Nvota, STV 1993), v Radošine a na okolí nafilmovalo úspešný pesničkový film Dobrá správa (réžia Anton Popovič, STV 1995), vydalo knižku Tri sny a CD s piesňami (Dobrá správa, Druhá dobrá správa).

Záber z televízneho kabaretu Hosť do domu (štylizovaná ukážka z inscenácie Delostrelci na Mesiaci, 1998). Zľava Mojmír Caban, Zuzana Maurery, Monika Hilmerová, Martin Babjak, Martina Znancová, Csongor Kassai, Vladimír Svítek, Soňa Norisová a Stanislav Štepka. Foto: Vlado Vavrek

K úspechom divadla radíme aj 21 televíznych kabaretov s RND pre televíziu Markíza Hosť do domu (réžia Juraj Nvota, Ondrej Spišák a Juraj Jakubisko, 1998, 2000), televízny záznam kultovej inscenácie Vygumuj a napíš, televízne filmy Čierna ovca (réžia Juraj Nvota, 1996) a Ježiško zvoní, otvorte (réžia Ondrej Spišák, 1997).

 

21. storočie
V prvých dvoch desaťročiach 21. storočia RND uviedlo nasledujúce Štepkove tituly: Súpis dravcov(2000), Jááánošííík po tridsiatich rokoch (2000), divadelno-filmový projekt Chaplyn (2000), Návod na použitie (2001), Na jeden dotyk (2002), Ako sme sa hľadali, Kronika kromika (2003), Generál (2004), Hra o láske (2005), Desatoro (2006), Sedem hlavných hriechov, Veľké ilúzie (2007), Stvorenie sveta (2008), Niekto to rád slovenské (2008), Mám okno (2009), Nesladím (2010), Len tak prišli (2011), Šťastné konce (2012), Polooblačno (2012), Jááánošííík po tristo rokoch (2013), Sčista-jasna (2013), Sláva (2014), Zmiešaná štvorhra (2015), Lás-ka-nie 2 (2016), To nemá chybu (2016), Besame mucho (2017), Malý veľký mužČo sa sníva trpaslíkom (2018). Všetky inscenácie zaznamenávajú nadpriemerný divácky ohlas. Hudbu pre RND začali po odchode Jána Melkoviča tvoriť  Peter Mankovecký, Juraj Haško a Ľubica Čekovská, dve réžie boli dielom Kamila Žišku (Na jeden dotyk, 2002, Lastovičie rozprávky, 2008), režisér J. Chlumský podľa Štepkovej hry Konečná stanica nakrútil rovnomenný celovečerný film (2004), filmy podľa klasických divadelných a literárnych predlôh nakrútili aj Juraj Nvota (Človečina, 1994) a Juraj Štepka (Jááánošííík, 2004, Osobná chyba, 2005), ktorý aj s divadlom zaznamenal umelecký filmový dokument Kronika komika (2003), … a já, Katarína Kolníková (2011), Kronika komika 2 alebo Päťdesiat rokov s uchom na vašom srdci (2013) a dokumentárno-hraný film Tisíckrát Jááánošííík (2017).

Aspoň zopár mien herečiek a hercov v minulých rokoch, ktorí tvorili poetiku RND: Maruška Nedomová, Mojmír Caban, Soňa Norisová,  Zuzana Norisová, Kristína Farkašová, Kamil Mikulčík, Anikó Vargová, Lujza Schrameková Garajová, Csongor Kassai, Lenka Barilíková, Andrea Martvoňová, Lucia Molnárová, Petra Molnárová, Peter Vaňouček, Svätopluk Malachovský, Michal Kubovčík, Marcela Cmorejová-Vilhanová, Nela Pocisková, Michaela Szöcsová, Simona Martausová, Jozef Adamčík, Ondrej Hraška, Gabriela Marcinková,  Daniela Tomešová, Ondrej Kovaľ, Barbora Švidraňová, Marta Maťová, Tomáš Pokorný, Simona Miháliková, Katarína Andrejcová, Samuel Spišák, Mária Havranová, Mária Knoppová atď. V tomto desaťročí, žiaľ, navždy opustili naše divadlo – radošinský herec Miroslav Siget (2003), skladateľ a herec Ján Melkovič (2004) a herecká legenda Katarína Kolníková (2006)

KRONIKA KOMIKA. Filmovanie umeleckého dokumentu Kronika komika v radošinskom divadielku (2003). Zľava: Lenka Barilíková, Soňa Norisová, Mojmír Caban, Monika Hilmerová, Richard Felix a Pavel Čížek. Foto: Juraj Štepka

V predchádzajúcom desaťročí vydavateľstvo Ikar vydalo Štepkovu poviedkovú knižku Desatoro (stala sa literárnym podkladom pri koncipovaní inscenácií Desatoro a Sedem hlavných hriechov) a štvordielnu Kroniku komika 1 – 4, dôsledne mapujúcu históriu divadla od počiatku až po koniec 90. rokov.

Na CD a DVD sme vydali Zlaté slovenské ručičky, Otcovské znamienka, Človečina, Dedinský sen, Víno vinovaté, Pokoj domu tomuto, Niekto to rád slovenské, Štedrý divadelný večer, Tata, Kronika komika, Generál, Trikrát RND.

Do konca júna 2016 Radošinské naivné divadlo uviedlo vyše deväť tisíc predstavení, ktoré videlo približne tri milióny divákov.

V predchádzajúcich sezónach sme spolupracovali:
Zoznam hercov
Zoznam režisérov
Zoznam autorov hudby

—————————————————————————————————————————————————————Top—Kompletný zoznam hier

Radošinské naivné divadlo od svojho vzniku (25. decembra 1963 v Radošine) uviedlo tieto celovečerné tituly (réžia, rok a miesto premiéry, celkový počet repríz do 30. júna 2010):

1. NEMÉ TVÁRE alebo Zver sa píše s veľkým Z, réžia S. Štepka, premiéra 25. decembra 1963 v kultúrnom dome v Radošine, repríz 4
2. PITVA, réžia S. Štepka, premiéra 23. mája 1966 v Mestskom divadle v Prachaticiach (Česko), repríz 101
3. Z DUBA PADOL, ODDÝCHOL SI, réžia S. Štepka, premiéra 30. novembra 1968 v Klube mladých v Radošine, repríz 51
4. PŔŔŔ, réžia S. Štepka, premiéra 18. novembra 1969 v Klube mladých v Radošine, repríz 50
5. JÁÁÁNOŠÍÍÍK, réžia S. Štepka, premiéra 14. novembra 1970 v Klube mladých v Radošine, repríz 501
6. ČLOVEČINA, réžia S. Štepka, premiéra 14. novembra 1971 v Klube mladých v Radošine, repríz 344
7. ALŽBETA HROZNÁ alebo Krv story, réžia J. Havettová, premiéra 11. januára 1975 v KM v Radošine, repríz 217
8. HROB LÁSKY, réžia S. Štepka, premiéra 19. januára 1977 v Divadelnom klube mládeže v Bratislave, repríz 50
9. ROZPRÁVKA O TOM, AKO ŽIJEME DODNES, AK SME NEPOMRELI, réžia S. Štepka, premiéra 22. mája 1978 v Divadelnom klube mládeže v Bratislave, repríz 32
10. SLOVENSKÉ TANGO, réžia I. Balaďa, premiéra 28. mája 1979 v Klube spojov v Bratislave, repríz 57
11. KÚPEĽNÁ SEZÓNA, réžia I. Balaďa (a S. Štepka), premiéra 27. októbra 1980 v PKO v Bratislave, repríz 188
12. SVADBA, réžia J. Nvota, premiéra 1. februára 1982 v PKO v Bratislave, repríz 153
13. ČIERNA OVCA, réžia J. Nvota, premiéra 15. septembra 1983 v PKO v Bratislave, repríz 314
14. NEVESTA PREDANÁ KUBOVI, réžia J. Nvota, premiéra 21. januára 1984 v Štúdiu S v Bratislave, repríz 103
15. PAVILÓN B, réžia J. Nvota, premiéra 19. októbra 1984 v PKO v Bratislave, repríz 270
16. O ČO IDE, réžia J. Nvota, premiéra 17. septembra 1985 v Štúdiu S v Bratislave, repríz 139
17. NEBO, PEKLO, RAJ, réžia J. Nvota, premiéra 19. decembra 1986 v Štúdiu S v Bratislave, repríz 112
18. ŽENSKÉ ODDELENIE, réžia J. Nvota, premiéra 21. októbra 1987 v PKO v Bratislave, repríz 362
19. LOĎ SVET, réžia J. Nvota, premiéra 12. decembra 1988 v PKO v Bratislave, repríz 209
20. VYGUMUJ A NAPÍŠ, réžia J. Nvota, premiéra 21. septembra 1989 v RND, Škultétyho 5 v Bratislave, repríz 246
21. POKOJ DOMU TOMUTO, réžia J. Vaculík, premiéra 24. septembra 1990 v RND v Bratislave, repríz 215
22. KAM NA TO CHODÍME, réžia J. Nvota, premiéra 28. marca 1991 v RND v Bratislave, repríz 52
23. LÁS-KA-NIE, réžia J. Nvota, premiéra 15. februára 1992 v RND v Bratislave, repríz 222
24. DELOSTRELCI NA MESIACI, réžia J. Nvota, premiéra 20. novembra 1992 v RND v Bratislave, repríz 162
25. HOSTINEC GRAND, réžia J. Nvota, premiéra 20. novembra 1993 v RND v Bratislave, repríz 135
26. DOHODA MOŽNÁ, réžia M. Lasica, premiéra 24. júna 1994 v Štúdiu L + S v Bratislave, repríz 65
27. MALÁ SRDCOVÁ PRÍHODA, réžia J. Gombár, premiéra 5. novembra 1994 v RND v Bratislave, repríz 7
28. ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER, réžia J. Nvota (a S. Štepka), premiéra 20. decembra 1994 v RND v Bratislave, repríz 515
29. MATERSKÉ ZNAMIENKO, réžia J. Nvota, premiéra 13. apríla 1995 v RND v Bratislave, repríz 105
30. KINO POKROK, réžia O. Spišák, premiéra 15. decembra 1995 v RND v Bratislave, repríz 174
31. TATA, réžia O. Spišák, premiéra 13. decembra 1996 v RND v Bratislave, repríz 224
32. KONEČNÁ STANICA, réžia J. Nvota, premiéra 31. mája 1997 v RND v Bratislave, repríz 179
33. AKO SOM VSTÚPIL DO SEBA, réžia O. Spišák, premiéra 27. novembra 1998 v RND v Bratislave, repríz 139
34. VČELA V ZIME, réžia M. Lasica, premiéra 25. júna 1999 v RND v Bratislave, repríz 120
35. SÚPIS DRAVCOV, réžia J. Nvota, premiéra 31. marca 2000 v RND v Bratislave, repríz 163
36. JÁÁÁNOŠÍÍÍK (po 30-tich rokoch), réžia Jakub Nvota, premiéra 14. novembra 2000 v RND v Bratislave, repríz 234
37. CHAPLYN (javiskový divadelno-filmový projekt), réžia J. Jakubisko, 15. decembra 2000 v Zrkadlovom háji v Bratislave
38. NÁVOD NA POUŽITIE, réžia J. Nvota, premiéra 14. septembra 2001 v RND v Bratislave, repríz 128
39. NA JEDEN DOTYK, réžia K. Žiška, premiéra 17. mája 2002 v RND v Bratislave, repríz 79
40. AKO SME SA HĽADALI, réžia J. Nvota, premiéra 7. februára 2003 v RND v Bratislave, repríz 91
41. KRONIKA KOMIKA, réžia J. Nvota, premiéra 26. apríla 2003 v RND v Bratislave, repríz 111
42. GENERÁL, réžia O. Spišák, premiéra 5. marca 2004 v RND v Bratislave, repríz 149
43. ČLOVEČINA 2, réžia S. Štepka, premiéra 25. júla 2004 v RND v Bratislave, repríz 63
44. HRA O LÁSKE, réžia O. Spišák, premiéra 4. februára 2005 v RND v Bratislave, repríz 171
45. DESATORO, réžia O. Spišák, premiéra 10. februára 2006 v RND v Bratislave, repríz 173
46. SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV, réžia J. Nvota, premiéra 8. decembra 2006 v RND v Bratislave, repríz 119
47. STVORENIE SVETA, réžia O. Spišák, premiéra 22. júna 2007 v RND v Bratislave, repríz 116
48. VEĽKÉ ILÚZIE, réžia J. Nvota, premiéra 14. decembra 2007 v RND v Bratislave, repríz 107
49. LASTOVIČIE ROZPRÁVKY, réžia K. Žiška, premiéra 14. júna 2008 v RND v Bratislave, repríz 23
50. NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, réžia J. Nvota, premiéra 7. novembra 2008 v RND v Bratislave, repríz 128
51. MÁM OKNO, réžia O. Spišák, premiéra 6. novembra 2009 v RND v Bratislave, repríz 123
52. NESLADÍM, réžia J. Nvota, premiéra 29. októbra 2010 v RND v Bratislave
53. LEN TAK PRIŠLI, réžia O. Spišák, premiéra 28. a 29. októbra v RND v Bratislave
54. ŠŤASTNÉ KONCE, réžia J. Nvota, premiéra 25. mája 2012 v RND v Bratislave
55. POLOOBLAČNO, réžia J. Nvota, premiéra 30. novembra 2012 v RND v Bratislave
56. JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH, réžia J. Nvota, premiéra 22. a 23. marca 2013 v RND v Bratislave
57. SČISTA-JASNA, réžia O. Spišák, premiéra 13. a 14. decembra 2013 v RND v Bratislave
58. SLÁVA, réžia O. Spišák, premiéra 28. novembra 2014
59. ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA, réžia J. Nvota, premiéra 20. novembra 2015
60. LÁS-KA-NIE 2, réžia J. Nvota, premiéra 27. mája 2016
61. TO NEMÁ CHYBU, réžia O. Spišák, premiéra 11. novembra 2016 v RND, Záhradnícka 95
62. BESAME MUCHO, réžia O. Spišák, premiéra 17. novembra 2017 v RND, Záhradnícka 95
63. MALÝ VEĽKÝ MUŽ, réžia O. Spišák, premiéra 2. júna 2018 v RND, Záhradnícka 95
64. ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM, réžia O. Spišák, premiéra 12. decembra 2018 v RND, Záhradnícka 95

 

Autorom hier je STANISLAV ŠTEPKA (spoluautorom muzikálu NEVESTA PREDANÁ KUBOVI bol JIŘÍ SUCHÝ a spoluautormi kabaretnej koláže KAM NA TO CHODÍME boli MILAN LASICA a JÚLIUS SATINSKÝ)
—————————————————————————————————————————————————————Top—


—————–

Zahraničné zájazdy

Česko (pravidelne od roku 1974 doteraz… uviedli sme všetky tituly RND), Maďarsko (Pitva, 1966), Rakúsko (Loď Svet, Vygumuj a napíš, 1990), Kanada – USA (Kam na to chodíme, Vygumuj a napíš, 1990), Maďarsko (Vygumuj a napíš, 1990), Kanada – USA (Pokoj domu tomuto, 1991), Juhoslávia (Vygumuj a napíš, Ženské oddelenie, 1991), Spolková republika Nemecko (Ženské oddelenie, Pokoj domu tomuto, Vygumuj a napíš, Lás-ka-nie, 1992), Kanada (Ženské oddelenie, 1992), Taliansko (Vygumuj a napíš, Ženské oddelenie, 1993), Srbsko (Štedrý divadelný večer, 1996), Rakúsko (Štedrý divadelný večer, 1997), Rakúsko (Konečná stanica, 1998), Rakúsko (Včela v zime, 1999), Rakúsko (Ženské oddelenie, 2000), Rakúsko (Jááánošííík po tridsiatich rokoch, 2001), Maďarsko (Jááánošííík po tridsiatich rokoch, 2002), USA (Štedrý divadelný večer, 2002), Rakúsko (Štedrý divadelný večer, 2002), Maďarsko (Štedrý divadelný večer, 2003), USA (Štedrý divadelný večer, 2003), Rakúsko (Návod na použitie, 2003), Rusko (Štedrý divadelný večer, 2003), Kanada (Štedrý divadelný večer, 2004), Rakúsko (Kronika komika, 2004), Rakúsko (Hra o láske, 2005), Rakúsko (Desatoro, 2006), Anglicko (Desatoro, 2006), Austrália (Štedrý divadelný večer, 2008), Ukrajina (Štedrý divadelný večer, 2009), Kanada (Štedrý divadelný večer – To najlepšie z RND, 2010), Anglicko – Írsko (Šťastmé konce, 2013), Rakúsko (Šťastmé konce, 2013).

Hrali sme vo Viedni
Hrali sme v Prahe
Mohutné potlesky postojačky: Londýn, Manchester, Dublin
RND na ZOH vo Vancouvri 2010
—————————————————————————————————————————————————————Top—


—————–

Scény Radošinského naivného divadla

Klub mladých v Radošine (scéna RND, Nitrianska ulica, 1963 – 1969), A-divadlo (Divadlo Za rampami, Záhradnícka ulica), Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave a Klub mladých v Radošine (1970 – 1973), Divadlo U Rolanda (Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava 1, Námestie 4. apríla, 1974) a Klub mladých v Radošine, Divadelný klub mládeže (Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava 3, Sibírska ulica, 1975 – 1978), Klub spojov (Klub ZK ROH Spoje, Banskobystrická ulica, 1979), Malá sála PKO Bratislava (1980 – 1989), Istropolis, Malá sála v Domu detí, stála scéna Radošinského naivného divadla (Škultétyho ulica 5 , mestská časť Bratislava-Nové Mesto – od roku 1989 na Škultého 5 do konca júna 2015. Od septembra 2015 je stála scéna Radošinského naivného divadla na Záhradníckej ulici 95 v Bratislave – v mestskej časti Ružinov.)

—————————————————————————————————————————————————————Top—

Knihy, audio a videozáznamy

Dôležitou súčasťou RND je rozhlasová tvorba. RND od roku 1971 pravidelne účinkovalo v kabaretných a v silvestrovských programoch Pytliakova žena a tí druhí, Desaťkorunovaný svet, Aj tí naši píjavali, Dedinský sen, Slová, slová, slová, Čo rok dal, Predposledná bosorka, Kronika komika, atď…

V 80. a v 90. rokoch divadlo nahralo pre Slovenský rozhlas 25 hier zo svojho repertoáru.

DOBRÁ SPRÁVA. Pesničkový film, Slovenská televízia 1995. Zľava Soňa Norisová, Milan Šago, Zuzana Maurery, Darina Porubjaková, Martina Znancová, ja, Eva Vavrouseková, Monika Hilmerová, Vladimír Svítek. Foto: Juraj Štepka

V deväťdesiatych rokoch RND sfilmovalo pre STV hru Loď Svet pod názvom Výlety v pamäti (réžia Juraj Nvota, STV 1993), v Radošine a na okolí nafilmovalo úspešný pesničkový film Dobrá správa (réžia Anton Popovič, STV 1995), vydalo knižku Tri sny a CD s piesňami (Dobrá správa, Druhá dobrá správa).

Záber z televízneho kabaretu Hosť do domu (štylizovaná ukážka z inscenácie Delostrelci na Mesiaci, 1998). Zľava Mojmír Caban, Zuzana Maurery, Monika Hilmerová, Martin Babjak, Martina Znancová, Csongor Kassai, Vladimír Svítek, Soňa Norisová a Stanislav Štepka. Foto: Vlado Vavrek

K úspechom divadla radíme aj 21 televíznych kabaretov s RND pre televíziu Markíza Hosť do domu (réžia Juraj Nvota, Ondrej Spišák a Juraj Jakubisko, 1998, 2000), televízny záznam kultovej inscenácie Vygumuj a napíš, televízne filmy Čierna ovca (réžia Juraj Nvota, 1996) a Ježiško zvoní, otvorte (réžia Ondrej Spišák, 1997).

V predchádzajúcom desaťročí vydavateľstvo Ikar vydalo Štepkovu poviedkovú knižku Desatoro (stala sa literárnym podkladom pri koncipovaní inscenácií Desatoro a Sedem hlavných hriechov) a štvordielnu Kroniku komika 1 – 4, dôsledne mapujúcu históriu divadla od počiatku až po koniec 90. rokov.

Na CD a DVD sme vydali Zlaté slovenské ručičky, Otcovské znamienka, Človečina, Dedinský sen, Víno vinovaté, Pokoj domu tomuto, Niekto to rád slovenské, Štedrý divadelný večer, Tata, Kronika komika, Generál, Trikrát RND.

 

Audiozáznamy hier a textov Stanislava Štepku

Hry na domáce zvieratá (Opus Bratislava 1979, LP-platňa a audiokazeta s dialógmi a pesničkami RND, hudba M. Markovič, texty piesní S. Štepka, réžia E. Galandová), Jááánošííík – Človečina (Opus Bratislava 1983, dvojalbum s rovnomennými hrami RND, hudba M. Markovič, texty piesní S. Štepka, obnovené vydanie 1995, réžia S. Štepka a E. Matulayová), Listové tajomstvá (Opus Bratislava 1986, EP-platňa s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia S. Štepka), Pavilón B (Opus Bratislava 1987, album s hrou RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia J. Nvota), Loď Svet (Opus Bratislava 1990, – album s hrou RND, hudba J. Melkovič, réžia J. Nvota), Pesničky RND (Opus Bratislava 1994, – audiokazeta s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka), Dobrá správa (CD s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, Opus 1995), Kúpeľná sezóna (verejná nahrávka hry RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia V. Sýkora, Slovenský rozhlas 1995), Pokoj domu tomuto (CD a audiokazeta, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia T. Tadlánková, Vydavateľstvo Rádio Bratislava 1998), Otcovské znamienka alebo Sedem naivných hriechov (CD, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, vydavateľstvo Rádio Bratislava 1998), Človečina (CD, réžia S. Štepka, Opus Bratislava 1982 – 1999), Jááánošííík (CD, réžia S. Štepka, Opus Bratislava 1982 – 1999), Druhá dobrá správa (CD s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, vydala Agentúra RND v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, 1999), Hry na domáce zvieratá (CD, hudba M. Markovič, texty piesní S. Štepka, Opus Bratislava 1980 – 2000), Pavilón B (dve CD so záznamom rovnomennej inscenácie, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia J. Nvota, Opus Bratislava 1987 – 2000), Loď Svet (album so záznamom rovnomennej inscenácie na audiokazetách a CD, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia J. Nvota, Opus 1990 – 2001), Zlaté slovenské ručičky (CD s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, Agentúra RND v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, 2001), Hostinec Grand (CD s verejným záznamom inscenácie RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia Š. Korenči, vydala Agentúra RND v spolupráci s vydavateľstvom Pyramída Bratislava 2003), DVD Kronika komika (záznam inscenácie Tata, videofilm Ježiško zvoní, otvorte, réžia O. Spišák, a dokumentárny film o štyridsaťročnom RND Kronika komika, réžia J. Štepka, vydala Agentúra RND 2003), Lás-ka-nie (CD s verejným záznamom rovnomennej hry RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia Š. Korenči, vydalo vydavateľstvo Pyramída 2004), DVD Jááánošííík – Človečina (zvukový a knižný album s pôvodnými záznamami rovnomenných hier z roku 1982, Opus 1982 – Forza 2008), Nevesta predaná Kubovi (zvukový záznam na CD predstavenia z roku 1985, archív Štúdia L + S – Forza 2008).

Videozáznamy hier RND

Ženské oddelenie, Loď Svet, Vygumuj a napíš, Pokoj domu tomuto – Matica slovenská, kamera a réžia Pavol Haspra, Martin 1990, Nevesta predaná Kubovi, Ženské oddelenie, Loď Svet, Vygumuj a napíš, Pokoj domu tomuto, Kam na to chodíme, Lás-ka-nie, Delostrelci na Mesiaci, Hostinec Grand, Štedrý divadelný večer, Materské znamienko, Kino Pokrok, Tata, Konečná stanica, Návod na použitie, Včela v zime, Kronika komika, Ako sme sa hľadali – Národné divadelné centrum (Osvetový ústav) Bratislava 1985 – 2004, Štedrý divadelný večer – Agentúra RND v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, 1997, Ako som vstúpil do seba – Agentúra RND v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, 1999, Tata – v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, Agentúra RND, 2000, Hra o láske – Divadelný ústav 2005, Generál – Agentúra RND, 2008

Čítať viac vo voľbe Knihy, CD.
—————————————————————————————————————————————————————Top—