Hrali sme
vo Viedni

Od roku 1990, keď sme po prvý raz hrali našim krajanom Slovákom vo Viedni, už sme viackrát účinkovali na „ich divadelnej scéne“ v divadle Freie Bühne. Prakticky sme tu odohrali v priebehu dvadsiatich troch rokov skoro celý náš repertoár. V nedeľu 20. októbra 2013 sme pred viedenskými Slovákmi odohrali 110. reprízu našej úspešnej clivej komédie Stanislava Štepku s hudbou Ľubice Malachovskej-Čekovskej a  v réžii Juraja Nvotu Šťastné konce (účinkovali Zuzana Kronerová, Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Svätopluk Malachovský, Martin Škoda a Ladislav Hubáček). Inscenáciu RND z roku prijali naši krajania s nadšeným ohlasom a s ováciami postojačky.

Na fotografii zo Šťastných koncov vidíme, zľava Ladislav Hubáček (Poldo), Martin  Škoda (Tóno), Zuzana Kronerová (Ema), Stanislav Štepka (Aurel), Maruška Nedomová (Zlata), a Svätopluk Malachovský (Vlado). Foto: Ctibor Bachratý