Pripravujeme


▲ Aj túto scénu s Annou Šiškovou (Upratovačka), Csongorom Kassaiom (Díler) a Stanislavom Štepkom (Doktor) si pripomenieme na verejnej rozhlasovej nahrávke Konečnej stanice. Foto: archív RND

KONEČNÁ STANICA – rozhlasová nahrávka dňa 8.3.2018 o 19:00 hod. v RND

– legendárna Štepkova komédia s hudbou Jána Melkoviča nanovo vznikne v rozhlasovej podobe na našej scéne (RND, Záhradnícka 95) v interpretácii skoro celého pôvodného hereckého obsadenia z roku 1997 (Anna Šišková, Darina Abrahámová, Csongor Kassai, Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Mojmír Caban, René Štúr, František Rehák atď.). Na našej scéne 8. marca 2018 o 19,00 hod. okrem rozhlasového záznamu slávnej komédie uvedieme pre divákov v sále aj pestré hudobné, filmové a javiskové zaujímavosti o Konečnej stanici, ktorá sa dočkala aj filmovej podoby a dosiahla 179 repríz. Srdečne vás pozývame na verejnú rozhlasovú nahrávku 180. reprízy Konečnej stanice, ktorú RTVS plánuje premiérovo odvysielať počas veľkonočných sviatkov.

Radošinské naivné divadlo
v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom
uvádza v 55. sezóne 63. titul

Stanislav Štepka
Malý veľký muž
Muzikálový príbeh
zo života Milana Rastislava Štefánika

Na motívy pôsobivých životných príbehov, ale aj svojej hry Generál (2004) napísal Stanislav Štepka novú verziu javiskovej inscenácie o životnom osude veľkej, ak nie kľúčovej osobnosti novodobej slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pod názvom Malý veľký muž. Autor v hre sleduje život kľúčovej osobnosti Československa od jeho narodenia v Košariskách koncom 19. storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919. Predstavíme jeho rodinné a vidiecke prostredie, pobudneme s ním na štúdiách v Prahe, začneme spoznávať jeho vedeckú a hvezdársku prácu v Paríži i na Mont Blancu, jeho dotyky s vedou i so ženami, veľkú Štefánikovu túžbu lietať, objavovať, cestovať, ale hlavne snívať o slobodnej vlasti. Predstavíme jeho vedecké i nevídané vojenské aktivity počas prvej svetovej vojny, ktoré mu nakoniec priniesli mimoriadne významnú hodnosť francúzskeho generála. Aj prostredníctvom kontaktového javiskového rozprávania Štefánikovej životnej lásky GiulianyBenzoniovejukážeme divákom Štefánika ako človeka, ktorému nič ľudské nie je cudzie, ktorého prenasledujú veľké vízie, ale aj choroby a nevídaná túžba po poznaní, spoznáme človeka noblesy a šarmu a večne zaľúbeného rojka. Tento veľký príbeh o hľadaní hviezd a nenaplnenej lásky, plný vizionárskych snov a ľudských dotykov uvádza Radošinské naivné divadlo v tvorivej spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v choreografii Ladislava Cmoreja. Radošinské naivné divadlo v tomto projekte zastupujú okrem autora hry a textov piesní Stanislava Štepku, autor hudby Juraj Haško, dramaturgička Darina Abrahámová, scénograf František Lipták, kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá, producent Ladislav Hubáček a režisér Ondrej Spišák. Premiéra: 1. júna 2018 na bratislavskej scéne RND.