Program a Vstupenky

Program RND

Máj 2024

Predstavenia RND v Bratislave na Záhradníckej 95 - Máj 2024

23.5. štvrtok 19:00  

Deti doby

Miesto: RND - Záhradnícka 95
170 minút
24.5. piatok 19:00  

Deti doby

Miesto: RND - Záhradnícka 95
170 minút

RND zájazdy - Máj 2024

27.5. pondelok 18:30  

Deti doby

Miesto: Nitra - DAB
170 minút

28.5. utorok 19:00  

Deti doby

Miesto: Veľký Krtíš - MsKS
170 minút

29.5. streda 19:00  

Deti doby

Miesto: Rožňava - Mestské divadlo Actores
170 minút

30.5. štvrtok 19:30  

Deti doby

Miesto: Banská Bystrica - Aula Beliana UMB predpredaj: Ticketportal
170 minút

Zmena programu vyhradenáO Z N A M

Vážení diváci RND,

Vstupenky na predstavenia RND v Bratislave si môžete zakúpiť cez náš rezervačný systém na www.rnd.sk vo voľbe Program, mailom na adrese: pokladna@rnd.sk alebo v pokladnici RND na Záhradníckej 95 v Bratislave.
Platba v pokladnici len v hotovosti

Pokladnica RND je otvorená v pracovných dňoch
od 10.00 - 19.00 hod. a 1 hodinu pred každým predstavením.

Rezervácia vstupeniek a bližšie informácie
na tel.č.: 02 -5556 3508, 0917–913 355
resp. na mailovej adrese: pokladna@rnd.sk

Pri rezervácii online vstupeniek platba prevodom s uvedením variabilného symbolu na číslo účtu:

SK71 0900 0000 0001 7902 5514

 

Bratislavské bábkové divadlo

Predpredaj vstupeniek do Bratislavského bábkového divadla /BBD/ bude v pokladni RND len cez víkendy vždy 1 hodinu pred začiatkom predstavenia.

Rezerváciu vstupeniek je možné vybaviť aj telefonicky na čísle +421 905 616 540 či mailom cez prevadzka@babkovedivadlo.sk