Nevídaný divadelný nadšenec v svojráznej záhoráckej obci Popudinské Močidľany, režisér, herec, miestny lekár a osvetár v jednej osobe Marián Sivoň, zorganizoval v nedeľu 11. marca v miestnom kultúrnom dome verejné premietanie filmu Juraja Štepku … a já, Katarína Kolníková. Po premietaní sa občania a najmä šikovný domáci ochotnícky súbor (doteraz s úspechom uviedol tri Štepkove hry, práve pripravuje štvrtú – Konečnú stanicu) stretli na vydarenej besede  s režisérom filmu.