JANUÁROVÝ ROZBEH

Len čo sme zaarchivovali divadelný december a rok 2023 v RND, bol tu nový rok a nové práce a výzvy. A prvé predstavenia. V Topoľčanoch sme zahrali pre prajných divákov krajanov až štyri Deti doby a dohodli sme dokonca aj piate. Šéf divadla spracúval námet na kabarety pre RTVS, bol aj hosťom Borisa Filana v jeho rozhlasovej Pálenici. Po oprašovačkách u nás sme hrali veľmi vydarené predstavenia Spev kohútaPán Strom. Po knižných korektúrach a grafickej úprave sme dali do tlače druhé doplnené vydanie (aj s fotografiami Ctibora Bachratého z hier Desatoro a Sedem hlavných hriechov) Štepkovej knižky poviedok Desatoro (a zopár navyše). S tvorivým štábom a s vynoveným súborom RND (a dvoma novými herečkami v súbore Veronikou Horváthovou a Terezou Hanákovou), pod vedením režiséra Ondreja Spišáka sme absolvovali prvé čítacie skúšky Štepkovej hry či presnejšie muzikálu Ako som vstúpil do seba. Päťkrát sme sa tešili z vypredaných januárových Detí doby na našej scéne a dvakrát v Prievidzi a na Myjave. Vyskúšali sme si aj na prvej choreografickej skúške javisko SĽUK-u v Rusovciach a korepetície piesní do Ako som pri klavíri korepetítora Lukáša Ferka.  Takže – po starom i po novom sme sa rozbehli…