Pre ochorenie v umeleckom súbore presúvame predstavenia RND Deti doby zo dňa 18. 1. 2024 na 29. februára 2024 o 16,00 a 19,00 hod.

Vstupenky zostávajú v platnosti!