Pripravuje sa Kronika komika 5

V týchto dňoch sa po autorských korektúrach pripravuje vo vydavateľstve Ikar na vydanie – po Kronike komika 1 (2003), Kronike komika 2 (2004), Kronike komika 3 (2005), Kronika komike 4 (2006) –  aj Kronika komika 5 (2012), ktorá mapuje očami autora a kronikára Stanislava Štepku roky a divadelné sezóny 2000 až 2009 v Radošinskom naivnom divadle. Súčasťou rozsiahlej divadelnej kronikárskej publikácie sú divadelné hry Stanislava Štepku (Súpis dravcov, Ako sme sa hľadali, Generál, Hra o láske, Stvorenie sveta, Niekto to rád slovenské, Mám okno), ale aj fotografie z inscenácií a zo zákulisia RND, bulletiny, plagáty, recenzie, listy a citáty z prvého desaťročia tohto storočia v živote nášho divadelného naivného telesa.