Z LETA DO JESENE

Od 1. septembra 2023 sme sa s režisérom Ondrejom Spišákom a súborom opäť vrátili ku skúškam –  divadelníci im vravia  oprašovačkám, začali sme Deťmi doby. Ale najmä sme sa zamestnávali prípravou a verejnými rozhlasovými záznamami dvoch hier z nedávneho repertoáru pre Rádio Slovensko. Po slovných a hudobných skúškach sme s pôvodnými hercami, účinkujúcimi v hrách To nemá chybuBesame mucho a pred početnou diváckou kulisou  v hľadisku nášho divadla, úspešne nahrali pod vedením režisérky Viery Benedikovej spomínané rozhlasové verzie hier, ktoré mali u divákov v sále veľmi dobrý ohlas (vysielať sa budú koncom roka 2023). V rámci predpremiér hry Deti doby sme pred plným hľadiskami s výborným ohlasom odohrali náš nový titul dvakrát v Považskej Bystrici, o deň neskôr v Partizánskom, nasledovala Prievidza, Púchov a Dubnica nad Váhom. Po mimoriadne vydarenej premiére 69. inscenácie RND Detí doby na našej scéne 14. septembra 2023 však náhle ochorel náš protagonista, a tak, žiaľ, druhú premiéru sme museli preložiť až na október. Z podobných zdravotných príčin musel za Vladimíra Svíteka až štyrikrát alternovať náš technik Matej Wolf; kolega Maťo však epizódne úlohy aj hru na gitare a kontrabase následne výborne zvládol aj v hrách Pán Strom, Spev kohútaMadona s dieťaťom (po prvý raz s nami v úlohe Šarloty vystúpila aj Anna Dysko – a darilo sa jej). V Malackách sme ešte stihli divadelný festival, kde sme úspešne predstavili naše dva Stromy, Spev kohúta sme hrali v Komárne a dvakrát v Šali, ale aj v súčasnosti asi v najparádnejšom kultúrnom dome na Slovensku v Novej Dubnici. A ešte čosi. Napísal nám a potešil nás divák Martin Hrin z Prešova:Ďakujem Vám, že ste tu s nami. Život v spoločnosti hrubne. Preto je nesmierne potrebné, aby tu boli takí, ako ste Vy, Radošinské naivné divadlo!“Deti doby. Záverečná pieseň Komediant z úspešného premiérového vystúpenia na scéne a v hľadisku RND 14. septembra 2023. Zľava Jana Labajová, Mojmír Caban, Maruška Nedomová, Stanislav Štepka, Zuzana Norisová, Tomáš Turek, Soňa Norisová,Vladimír Svítek a Adam Jančina. Foto: Bara Podola


▲ Po verejnej rozhlasovej nahrávke Štepkovej hry To nemá chybu. Na javisku RND zľava Ladislav Hubáček, Juraj Haško, Jozef Adamčík, Samuel Spišák, Simona Hittrich, Zuzana Norisová, René Štúr, Vladimír Svítek a Stanislav Štepka. Foto: Norbert Mikuš