KRÁTKY MESIAC, VEĽA PRÁCE

Príjemné februárové predpoludnie zažilo naše divadlo so študentkami na Strednej odbornej  pedagogickej škole v Modre s umeleckým šéfom a s členmi divadla. Na naše šesťdesiatročné divadlo boli zvedavé nielen budúce učiteľky v materských školách, ale aj ich zanietení učitelia. Veľmi nás potešila knižka Stanislava Štepku Počuje ma niekto s textami piesní (1963 – 2023) a s esejou o hudobných skladateľoch a interpretoch RND Ešte je nám do spevu, ktorú vydala v peknej grafickej úprave Mojmíra Zmiju Agentúra RND k spomínanému výročiu divadla; knižku si môžete zakúpiť všade na našich predstaveniach, resp. priamo v divadle. Na scéne RND začal pravidelne vystupovať populárny moravský herec a mím Bolek Polívka. Prvé vypredané vystúpenie malo názov DNA a bolo autorským a hereckým dielom Polívku a jeho talentovanej dcéry Anny. S režisérom Ondrejom Spišákom, s dramaturgičkou Darinou Abrahámovou a so súborom sme prvý raz prípravne čítali novú Štepkovu hru Deti doby, do ktorej sme kolektívne vyberali vhodné dobové piesne z repertoáru RND. Veľký úspech mala naša Madona s dieťaťom nielen v našom divadle, ale aj na zájazdových scénach (Senec, Sereď, Zvolen, Zlaté Moravce,  Levice, Trenčín, Púchov a až na štyroch vystúpeniach v Považskej Bystrici). Takisto úspešne sme doma a na zájazdoch rozbehli propagáciu jubilejného výročia RND na roll-upoch  spojenú s predajom kníh, tlačovín, CD a DVD. Začali sme tiež tvorivé debaty s vedením RTVS o programe v závere nášho jubilejného roka, o ktorý má záujem nielen naše divadlo, ale aj verejnoprávna  televízia. Koncom mesiaca nás zosmutnela správa o odchode veľkého slovenského filmového režiséra Juraja Jakubiska. V roku 2000 ako nápaditý režisér s nami tvorivo spolupracoval na príprave cyklu kabaretov pre televíziu Markíza Hosť do domu.

Počuje ma niekto. Knižný básnický výber z textovej a básnickej tvorby Stanislava Štepku pre Radošinské naivné divadlo. Knihu sprevádza aj autorova esej s fotografiami o skladateľoch a interpretoch RND v rokoch 1963 – 2023.


▲ Po predstavení Divadla Bolka Polívku na našej scéne sa v klubovni RND stretli šéfovia dvoch divadelných telies Bolek Polívka a Stanislav Štepka. Foto: Ctibor Bachratý