PO PREMIÉRACH MADONY

Keď po úspešných premiérach hry Madona s dieťaťom ďakoval v divadelnom klube autor hry a šéf RND Stanislav Štepka spolutvorcom a hlavne režisérovi Kamilovi Žiškovi za nevšednú a úspešnú spoluprácu pri tvorbe vydarenej inscenácie, mal na to naozaj vážny dôvod. Inscenácia vznikala za zvláštnych, až napätých okolností: náhle ochorel pôvodný režisér Juraj Nvota, a tak sa narýchlo hľadala rovnocenná náhrada. Vtedy naozaj šťastné rozhodnutie padlo na režiséra Kamila Žišku.
No od začiatku prípravy nás však prenasledoval nielen časový sklz, ale aj nečakané a nemalé choroby v súbore. No nakoniec po nevídanej snahe režiséra, dramaturgičky Mirky Čibenkovej, hudobného skladateľa a aranžéra piesní Juraja Haška, scénografa Petra Čaneckého, choreografa Ladislava Cmoreja a celého súboru vzniklo dielo, ktoré pravdepodobne bude mať v dejinách RND významné miesto, čo nám unisono oznamovali návštevníci našich premiér. Nuž – nech sa tento nádejný pocit po premiérach v najbližšom čase stane aj skutočnosťou…

▲ Madona s dieťaťom. Horný rad zľava Vladimír Svítek. Mojmír Caban, Maruška Nedomová, Ladislav Hubáček, dolný rad Jozef Adamčík, Jana Labajová, Stanislav Štepka, Viktória Spišáková, dolu Peter Ondrejička. Foto: Ctibor Bachratý