NOVEMBER S MADONOU

S mladým a talentovaným režisérom Kamilom Žiškom, ktorý pri režisérskom stolíku v novembri 2022 obetavo nahradil chorého režiséra Juraja Nvotu, sme sa na scéne – aj mimo scény – vo veľkom rozbehli s prípravami na uvedenie Štepkovej hry Madona s dieťaťom. S Kamilom Žiškom sa skúšalo viac než usilovne, tvorivo a dvojfázovo na javisku, pri klavíri s autorom hudby Jurajom Haškom, choreografie s Ladislavom Cmorejom, Peter Čanecký súbor obliekal do kostýmov a zároveň s našimi technikmi skladal scénu. V divadle sme počas skúšok privítali aj dve zaujímavé návštevy v rámci výučby dramatickej tvorby z bratislavskej Britskej školy. Medzitým sme rozbehli prípravu jarnej hry Deti doby s tvorivým tímom a režisérom Ondrejom Spišákom. Náš autor s výtvarníkom Mojmírom Zmijom pracovali na vydaní knižky  textov piesní Počuje ma niekto, reklamných materiálov a bulletine k chystanej hre. No a po úmornej, no zaujímavej práci sme sa dočkali koncom mesiaca (30. novembra) aj prvých dvoch overovacích verejných predstavení Madony pre náhodných, zvedavých a tuším aj veľmi vďačných  divákov, ktorí nám atmosférou a potleskom odkázali prvú nádejnú správu do najbližších dní.

▲ Madona s dieťaťom. Martina Slobodová (Pavla) a René Štúr (Vyskočil). Foto: Ctibor Bachratý
▲ Fotografie Ctibora Bachratého z novej inscenácie RND Madona s dieťaťom.