ZA OLINKOU…

Vôbec nie všedný herecko-ľudský zjav, podmanivý naivný herecký prejav a zvučný, nezameniteľný hlas – to boli poznávacie znaky prvej herečky Radošinského naivného divadla Oľgy Májovskej, neskôr Stručkovej (1943 – 2022). Účinkovala v mnohých filmoch,  rozhlasových kabaretoch a v úlohách matiek aj v troch známych a slávnych hrách Stanislava Štepku Jááánošííík (1970), Človečina (1971) a Alžbeta Hrozná alebo Krw story (1975).  Bola dominantnou hereckou osobnosťou prvého obdobia divadla a zároveň aj spolutvorkyňou pôvodnej javiskovej naivnej poetiky RND, čím sa aj natrvalo zapísala do pamäte nielen súboru, ale hlavne našich divákov. Po dlhej a ťažkej chorobe odišla od nás do divadelného neba 14. februára 2022.

▲ Herečka  RND Oľga Májovská v nezabudnuteľnej úlohe Matky v televíznom zázname Štepkovej tragifrašky Človečina (1973) spolu s predstaviteľom Otca Miroslavom Sigetom. Foto: archív RND


▲ Oľga Májovská Stručková počas skúšok televízneho kabaretu Trpaslíci (s rodokmeňom) v divadielku RND v Radošine (1973) v spoločnosti autora scenára Stanislava Štepku a režiséra filmu Miloša Pietora. Foto: archív RND