VESELÁ KNIŽKA PRE DETI

S vnukom Šimonom prežil náš autor predchádzajúce dva roky, keď kvôli známym okolnostiam museli byť dennodenne spolu. No zažili toho až-až. A skoro všetko v byte. Hasili požiar v Skalici, tíšili na ulici dieťa v kočíku, vítali lastovičky, Šimon tancoval sólo na špičkách a predstavil dedemu kamarátky Evu a Alicu, zažili nepríjemný pád na bicykli  a stretli veselého čašníka Bela, Šimon, s dedem aj v noci často telefonovali, napriek tomu, že dede nemá mobil… Teda zažili toho dosť, Stanislav Štepka to s pasiou spísal do knižky pre malé kamarátky a  kamarátov Vstávaj, Šimon, niekde horí (Stonožka, Ikar) a  Jozef Gertli Danglár do knižky o tom všetkom, čo sa u Štepkovcov dialo,  nakreslil veselé obrázky.

Vydalo vydavateľstvo IKAR, a.s., predaj v kníhkupectve Martinus: www.martinus.sk