POCHMÚRNY NOVEMBER

Posledné skúšky, práce na bulletine a prvé dve verejné predstavenia komédie Spev kohúta, ale aj pripomienky režiséra a potom šesť generálnych skúšok novej vidieckej Štepkovej komédie v dvoch alternáciách v Partizánskom, Prievidzi a v Novom Meste nad Váhom – takto zostra nám začali novembrové dni v RND, ktoré vyvrcholili 6. a 7. novembra 2021 dvoma úspešnými premiérami Spevu kohúta v réžii Ondreja Spišáka (hudba Juraj Haško, scéna František Lipták, kostýmy Katarína Hollá). Napriek tomu, že sála nemohla byť kvôli rozmáhajúcemu sa covidu plná a návštevníci sedeli v hľadisku v rúškach, dostali sme spätne od divákov jednoznačný odkaz: naša nová trpká komédia si našla svojich adresátov! V zákulisí sme po premiérach pozdravili veľa zaujímavých hostí, radošinský súbor Hlavina a redaktorov RTVS a TA3. Pred prvou reprízou Spevu sme v zákulisí privítali aj nášho bývalého člena Milana Pavla Šaga s rodinou, s ktorým sme si spolu so súborom pripomenuli významné ocenenie, ktoré dostal k sedemdesiatke za celoživotnú tvorbu v RND – Cenu Litfondu. Takisto sme si spolu s  divákmi 14. novembra 2021 (aspoň cez sociálne siete) pripomenuli významné, priam historické 50. výročie od premiéry klasického Štepkovho titulu Človečina (o udalosti viac píšeme v RND Revue č. 30). RTVS reprízovala v tomto pandemickom období naše tituly Výlety v pamäti (1993) a V srdečnom ovzduší (1978) a pochmúrny november v druhej polovici smutno zavŕšil nepopulárny lockdown, čo chápeme ako viac než dlhší pokyn na ukončenie našej divadelnej činnosti v covidovom roku 2021…

▲   Spev kohúta.  Zľava Bohuš Močko,  Martina Slobodová, Jozef Adamčík a Andrea Martvoňová. Foto: Ctibor Bachratý

▲ Pred päťdesiatimi rokmi (14. novembra 1971) bola v radošinskom divadielku RND premiéra slávnej Štepkovej hry Človečina. V druhej verzii tragifrašky Človečina 2 z roku 2004 účinkovali Viktor Horján (Syn), Kristína Farkašová (Dcéra) a Babička (Katarína Kolníková). Foto: Ctibor Bachratý

▲ Stretnutie minulých i súčasných členov RND pri príležitosti ocenenia bývalého člena RND Milana Šaga Cenou Litfondu  (v spodnom rade druhý zľava) v klube RND. Foto: archív RND