V sobotu a v nedeľu večer (6. a 7. novembra 2021) zaznel v Radošinskom naivnom divadle premiérový Spev kohúta, „vidiecka komédia s kriminálnym pozadím“ z pera principála divadla Stanislava Štepku (s hudbou Juraja Haška, na scéne Františka Liptáka, v choreografii Evy Burdovej a v réžii Ondreja Spišáka). Skupinu svojráznych dedinčanov, ktorí sa dennodenne musia zmierniť s ranným kohútim spevom, v dvoch alternáciách si s nevšednou pasiou zahrali Andrea Martvoňová, Maruška Nedomová, Kristína Madarová, Michaela Szöcsová, Jana Labajová, Martina Slobodová, Štefan Richtárech, Mojmír Caban, René Štúr, Bohuš Močko, Stanislav Štepka a Ladislav Hubáček. Ozvena na premiérové vystúpenia bola veľká a živá a rovnako aj predpoklad, že téma hry zaujme našich divákov. Takže rázne kikiríkanie, vlastne spev nášho kohúta, sa môže odo dneška (pokým nám to covid dovolí) veselo a nádejne šíriť našou krajinou.

▲ Spev kohúta. Kristína Madarová (Mira) a Stanislav Štepka (Jaroš) v komédii Spev kohúta, ktorá mala dve premiéry v RND. Foto: Ctibor Bachratý

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia