Z dôvodu, že Bratislava je od 08.11.2021 v I. stupni ohrozenia – v červenej farbe, Radošinské naivné divadlo odohrá svoje predstavenia v režime OTP:

-          Očkovaní

-          Testovaní (PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo Antigénový test nie starší ako 48 hodín)

-          Osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid 19 nie viac ako pred 180 dňami

Počas celej doby trvania predstavenia je potrebné mať prekryté dýchacie cesty (respirátor resp. rúško)