RADI, ALE AJ S OBAVAMI

… sme sa v septembri 2021 pokúšali nadviazať kontakt divadla s našimi divákmi –trvalo narušený všadeprítomným covidom. Veď zase sa začal zvyšovať počet infikovaných,  pribúdali ďalšie obete, ba objavili sa v krajine aj neľahké kontakty a agresívne strety medzi neočkovanými a očkovanými… No 1. septembra Rádio Slovensko uviedlo s dobrým ohlasom našu verejnú nahrávku hry Veľké ilúzie z roku 2007. Na zájazde po Slovensku sme s miernymi i pretrvávajúcimi diváckymi obavami a s dobrým ohlasom uvádzali hru Pán Strom (Svidník, Hanušovce Stará Ľubovňa, Poprad, Detva). Stanislav Štepka so synom Jurajom pracovali na televíznom scenári Pošta pani Kolníkovej a takisto náš autor začal upravovať pre rozhlas ďalšie tri hry; zároveň sme aj dohodli partnerskú spoluprácu so Štátnym bábkovým divadlom. Režisér Ondrej Spišák aranžoval scény do hry Spev kohúta a skladateľ Juraj Haško začal so súborom aranžovať a skúšať pôsobivé piesne. Veľká udalosť: v septembri prišiel pápež František na návštevu Slovenska a pani prezidentka pozvala aj nášho šéfa na stretnutie predstaviteľov verejného života s pápežom do Prezidentskej záhrady. Počas zájazdu v Považskej Bystrici, Martine, Leviciach, Trenčíne a v Žiline, kde všade mal Pán Strom výnimočne pozitívny divácky ohlas, po dlhej chorobe v Radošine zomrel jeden z prvých členov Radošinského naivného divadla, spevák a herec v prvej hre Nemé tváre (1963), skladateľ, muzikant a zemitý ľudový herecký zjav Jozef Vičan (1942 – 2021). Ochorel aj náš javiskový Uhorčík René Štúr, ktorého v Jááánošíííkovi po tristo rokoch vo veľmi krátkom čase pohotovo a úspešne zastúpil Samuel Spišák. Takisto sme sa s režisérom Jurajom Nvotom dohodli, že pripravovanú satiru Sedel som dva roky neuvedieme,  ale náš autor bude pracovať na zamýšľanom titule Madona s dieťaťom. Povieme, ako je: s nemalými obavami hľadíme do októbra a tejto jesene…

▲ Zomrel radošinský herec, spevák a skladateľ Jozef Vičan (1942 – 2021), ktorý účinkoval už v prvej hre RND Nemé tváre (1963). Na zábere Jozef Vičan v Balcovom filme Víno vinovaté (1983). Foto: archív RND