JÚNOVÉ UDALOSTI

Posledným vydareným predpremiérovým vystúpením v Modre sme sa výborne naladili na dve premiéry našej novej lyrickej komédie Pán Strom. A tak sa v dňoch 3. a 4. júna 2021 v našom napoly zaplnenom divadle (stále platili protipandemické opatrenia) vytvorila spontánna až dôverná premiérová divácka atmosféra, ktorú zakončili dlhé potlesky postojačky, po ktorých autor predniesol poďakovanie našim verným divákom i  súboru, nato nasledovali prípitky a spontánne, ba aj ľudové spevy pri Haškovom klavíri a Adamčíkovej harmonike – s pokračovaním až do neskorých júnových nocí. Vzápätí sme zažili slávnostné  otvorenie festivalu na Zvolenskom zámku Zámocké hry zvolenské s  premiérovým titulom (šéf divadla pred zámkom zasadil aj symbolickú lipu). Takisto principál divadla účinkoval v televízii TA3 v relácii Pri kávičke. Stihli sme po roku preskúšať inscenácie do repertoáru: Čo sa sníva trpaslíkom a dvakrát hru uviesť, trikrát sme zahrali so sľukármi Malého veľkého muža, šesťkrát Jááánošíííka po tristo rokoch, preskúšali sme Mužské oddelenie s herečkou Martinou Slobodovou a šesťkrát sme Mužské uviedli nielen na našej scéne, ale aj v Púchove a v Dubnici nad Váhom. V Radošine na vstupnej stene pôvodného divadielka RND (dnes je divadielko RND v správe súboru Hlavina) sme skoro na pravé poludnie 20. júna odhalili pamätnú tabuľu pri príležitosti stého výročia narodenia našej legendárnej herečky Kataríny Kolníkovej (1921 – 2006). Vlastne sme prežili šťastný a rušný mesiac. Veď skoro po roku – a tentoraz v lete –  začalo naše divadlo konečne opäť ako-tak fungovať, teda hrať a stretať sa so svojimi divákmi. A stále si opakujeme to staré a známe v pretrvávajúcom pandemickom čase: Tak nám  Pán Boh – spolu s divákmi – pomáhajte!

Pán Strom. Svojráznu dvojicu dvoch jeleňov v inscenácii vytvorili Samuel Spišák a Jozef Adamčík. Foto: Ctibor Bachratý▲ Pri odhalenej tabuli pri 100. výročí narodenia našej herečky Kataríny Kolníkovej na budove prvého divadla RND v Radošine (20. júna  2021) stojí syn Kataríny Kolníkovej Dušan Kolník a jeho spolužiak Stanislav Štepka. Foto: Mária Escherová