…. na pravé poludnie, počas tropického dňa, v Radošine na pôvodnej budove Radošinského naivného divadla na Nitrianskej ulici, ktorá je dnes tvorivou dielňou miestneho úspešného súboru Hlavina, sme odhalili pamätnú tabuľu Kataríne Kolníkovej, vari najznámejšej slovenskej ochotníckej herečke, pri príležitosti stého výročia narodenia protagonistky RND v obci. Práve v tomto divadielku pre 32 divákov po prvý raz účinkovala ako päťdesiatročná presne pred 50 rokmi 14. novembra 1970 v Štepkovej hre Človečina. Po  spomienkach Stanislava Štepku na prvú dámu RND a uvedení troch známych piesní z repertoáru Kataríny Kolníkovej (v interpretácii Marušky Nedomovej a Vladimíra Svíteka) radošinci spolu s Petrom Káčerom z Nadácie televízie TA3 a so synom pani Kolníkovej Dušanom Kolníkom odhalili našej herečke pamätnú tabuľu – vari pred stovkou občanov a divadelných priaznivcov.

▲ Peter Káčer, známy charitatívny jazdec na bicykli z Nadácie televízie TA3, sa pred odhalením pamätnej tabule Kataríne Kolníkovej stretol s principálom nášho divadla. Foto: Mária Escherová

▲ Dvaja radošinskí kamaráti a spolužiaci Stanislav Štepka a Dušan Kolník pred odhalenou tabuľou na pôvodnom budove Radošinského naivného divadla, dnešného sídla úspešného  súboru Hlavina. Foto: Mária Escherová

▲ Pred slávnostným aktom sme zaspievali slávne piesne V maringotke, V méne occaKed to tých dvoch začne trást z repertoáru našej herečky. Zľava Stanislav Štepka, Maruška Nedomová a Vladimír Svítek. Foto: Mária Escherová