KONEČNE PRIŠIEL MÁJ

A my sme zrazu po mnohých viac než trpkých „covidových“ mesiacoch zaregistrovali po vakcináciách lepšie správy. Aj v daždivom a chladnom máji sme letne ožili a chceli sme čím prv myslieť na divadlo a divákov, a tak narýchlo sme o rok odložili javiskovú realizáciu kabaretnej hry Sedel som dva roky a  po správach o zmierňujúcej sa pandémii sme dohodli s organizátormi a divákmi naše prvé vystúpenia. Zvolali sme súbor a začali sme od 10. mája na javisku RND nanovo a dôkladne skúšať s režisérom Ondrejom Spišákom, so skladateľom Jurajom Haškom, choreografmi Silviou Hudec Belákovou a Ladislavom Cmorejom z vlaňajška odložený javiskový projekt – hru s pesničkami a tancami a s dvoma alternáciami Pán Strom, ktorú sme po dvoch prípravných týždňoch hneď aj vzápätí štyrikrát zahrali na našej scéne náhodným známym a  na štyroch generálkach aj prvým ozajstným divákom. Medzitým sme sa stihli s Ctiborom Bachratým vyfotiť, nahrať rozhovory do televízií, vydať bulletin a s Jurajom Štepkom nafilmovať propagačný spot. A hneď sme aj po prvých vystúpeniach zaregistrovali  priaznivé ozveny a hodnotenia, ale aj režijné pripomienky, ktoré sme sa usilovali spracovať na predpremiérových vystúpeniach s Pánom Stromom v Topoľčanoch, v Partizánskom a v Modre. Prichádza  jún – a o pár dní nás konečne čaká premiéra…

Pán Strom. Zľava Mojmír Caban, Viktória Valúchová, Maruška Nedomová, Bronislava Kováčiková a Peter Ondrejička v poetických úlohách stromov, flóry, fauny a ľudí v Štepkovej poetickej hre s hudbou Juraja Haška a v réžii Ondreja Spišáka Pán strom. Foto: Ctibor Bachratý