KRÁTKO PRED FINÁLE

V Radošinskom naivnom divadle je v týchto dňoch naozaj mimoriadne rušno: na javisku prebiehajú už druhý týždeň generálne skúšky novej Štepkovej hry Pán Strom, ktorá mala uzrieť svetlo sveta už koncom roka 2020,no kvôli zlopovestnej a všadeprítomnej pandémie – neuzrela. Pod vedením režiséra Ondreja Spišáka, omladeného súboru a kolektívu tvorivých spolupracovníkov vzniká nevšedná poetická komédia s piesňami Juraja Haška, aká už vari roky v RND nevznikla. Na fotografii protagonisti  RND  Maruška Nedomová a Mojmír Caban v úlohách Lastovičky a Lastovičiaka na skúške pripravovanej komédie „o dôvernom spolužití našej flóry a fauny“. Novú komédiu premiérovo uvedie RND 3. a 4. júna 2021, o čom vás, samozrejme, budeme priebežne a podrobne informovať. Po dlhom a trpkom odlúčení  vás, milí diváci, radošinci opäť srdečne pozývajú na všetky predstavenia svojho súčasného repertoáru, s ktorým dokonca plánujú vystupovať aj v letných mesiacoch.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaFoto: Ctibor Bachratý

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia