Predstavenia RND – Mužské oddelenie, ktoré sa mali odohrať 25.04.2021, sa z dôvodu opatrení COVID 19  prekladajú na náhradný termín: 26.september 2021 o 15,30 i 19,00 hod. v DK Trnava.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v mieste zakúpenia vstupeniek najneskôr do 17.mája 2021.
Ďalšie informácie na tel. čísle: 0903 153 838

Produkcia RND