ČLOVEČINA, občianske združenie
Záhradnícka 95
821 08  Bratislava
IČO: 36 090 247

Vážení priaznivci RND, pri RND existuje ČLOVEČINA, občianske združenie, ktoré vzniklo práve za účelom podpory
aktivít nášho neštátneho, autorského divadelného telesa – Radošinské naivné divadlo.
Dovolíme si Vás aj touto cestou poprosiť o Vašu podporu cez zaslanie 2% z Vašich daní
na účet ČLOVEČINA, občianske združenie: 1699003014/1111      príp.     IBAN:SK71 1111 0000 0016 9900 3014
Za Vašu ochotu a podporu Vám srdečne ďakujeme – verte, že sa to premietne vo vzniku nových
predstavení, DVD resp. CD s tvorbou RND.

Vyhlásenie 2% v PDF
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2020 v PDF