Predstavenia RND – Mužské oddelenie, ktoré sa majú odohrať 28.03.2021, sa z dôvodu opatrení COVID 19  prekladajú na náhradný termín: 30. august 2021 o 16,30 a 19,30 hod. v DK Brezno.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v mieste zakúpenia vstupeniek najneskôr do 15.04. 2021.