Predstavenia RND – Mužské oddelenie, ktoré sa majú odohrať 24.01.2021, sa z dôvodu opatrení COVID 19  prekladajú na náhradný termín: 25.apríl
2021 o 15,30 a 19,00 hod. v DK Trnava. Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v mieste zakúpenia vstupeniek najneskôr do 31. 1. 2021.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 0903 153 838

Produkcia RND