RADOŠINCI KNIŽNE

V predchádzajúcom desaťročí (2010 – 2019) Radošinské naivné divadlo tuším nezaháľalo, čo aj možno dokumentovať na štrnástich premiérovo uvedených a často reprízovaných hrách Stanislava Štepku na slovenských scénach a v zahraničí, ktoré uvidelo v spomenutom desaťročí 724 852 divákov, tu sú tie tituly: Nesladím (2010), Len tak prišli (2011), Šťastné konce (2012), Polooblačno (2012), Sčista-jasna (2013), Jááánošííík po tristo rokoch (2013), Sláva (2014), Zmiešaná štvorhra (2015), Lás-ka-nie 2 (2016), To nemá chybu (2016), Besame mucho (2017), Malý veľký muž (2018), Čo sa sníva trpaslíkom (2018) a Mužské oddelenie (2019). Sedem hier či skôr trpkých komédií vybral autor v úlohe kronikára do publikácie Kronika komika 6 a doplnil ich príhodami, fotografiami, recenziami a mnohými zaujímavosťami zo zákulisia najznámejšieho slovenského naivného divadla. Bohatú a pestrú Kroniku komika 6 vydalo (podobne ako predchádzajúcich päť Kroník komika) vydavateľstvo Ikar za editorskej spolupráce s Julianou Beňovou, v grafickej úprave Mojmíra Zmiju a ponúka ju v terajšom neprajnom čase koronakrízy a obmedzeného hrávania divadiel ako výborný tip –  na živý čitateľský kontakt s Radošinským naivným divadlom.

Kronika komika 6