Keď po premiére inscenácie pod názvom Jááánošííík v divadielku pre 32 divákov pri Klube mladých v Radošine sa zrazu a  na plné ústa rozosmiali aj diváci (bolo ich tam najmenej sto), autorovi, režisérovi a ústrednému predstaviteľovi kabaretnej hry Stanislavovi Štepkovi, ale aj autorovi hudby a predstaviteľovi Uhorčíka Milanovi Markovičovi veľmi odľahlo na duši. Vyzeralo to na úspech. Stalo sa to presne pred päťdesiatimi rokmi 14. novembra 1970! Veľký deň divadla, vtedy ešte pod názvom Slovenské naivné divadlo. Veď potom už – hoci nie s požehnaním vtedajšieho režimu – Jááánošíííka v nasledujúcich neľahkých normalizačných rokoch 1970 – 1987 radošinci odohrali (v rokoch 1970 až 1979 bez schválenia úradov) v divadlách, kluboch, ale hlavne vo vysokoškolských internátoch 501-krát.
Druhé uvedenie Jááánošíííka si vyžiadali či priam vynútili na javisko verní a pamätliví diváci. S mladými divadelníkmi Jakubom Nvotom a Kamilom Žiškom sme šikovne navrátili na scénu legendárny titul;  druhá verzia uzrela svetlo sveta po tridsiatich rokoch 14. novembra 2000 na scéne RND na Škultétyho ulici –takisto veľmi úspešná – pod názvom Jááánošííík (po tridsiatich rokoch), samozrejme, už pod názvom, ktorý dali divadlu diváci –  Radošinské naivné divadlo. V rokoch 2000 až 2010 radošinci túto vynovenú kabaretnú hru v réžii Jakuba Nvotu a s hudbou Kamila Žišku uviedli 237-krát.
Súčasná tretia verzia Jááánošíííka po tristo rokoch súvisí s rokom 2013: trojsté výročie od smrti legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka (17. marca 1713) a päťdesiat rokov od vzniku Radošinského naivného divadla (25. decembra 1963), ktoré po tretí raz 17. marca 2013 vypravilo v úplne vynovenej podobe na javiská najviac reprízovanú pôvodnú slovenskú hru a vari najznámejšiu inscenáciu Radošinského naivného divadla. Svojrázny pôvab najsúčasnejšej podobe v tretej inscenácii Jááánošíííka po tristo rokoch s hudbou Ľubice Čekovskej a v réžii Juraja Nvotu dodáva aj jedinečná hudobno-tanečná spoluúčasť Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Nečudo, že 19. júna 2017 sa uskutočnila na súčasnej scéne RND na Záhradníckej 95 už nevídaná a rekordná tisíca repríza. Kabaretná hra Jááánošííík, aj v treťom uvedení stále s pôvodnou autorskou literárnou predlohou, dodnes na scénach viac než úspešne žije (a možno aj ešte aj dlho bude žiť). Do týchto dní RND uviedlo s Jááánošíííkom celkom 1079 repríz, ktoré videlo 377  650 divákov. Posledné uvedenie bude počas tohtoročných Vianoce reprízovať RTVS. Po prvom uvedení Jáááánošíííka sa v novinách objavila skoro až prorocká veta (ak, Smena, č. 285, 1970): O Slovenskom naivnom divadle z Radošiny, ktoré uchvátilo pozoruhodnou hrou Stanislava Štepku Jááánošííík, iste ešte budeme počuť.“

Jááánošííík. Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu. Premiéra sa uskutočnila pred päťdesiatimi rokmi 14. novembra 1970 v klubovom divadielku v Radošine v réžii autora. Na obrázku Oľga Májovská v úlohe Mamičky a Veronika Bazalová ako Anička. Foto: archív RND

▲ Hneď po premiére Jááánošíííka sa objavil prvý slovenský komiks na jánošíkovskú tému inšpirovaný texttom hry a inscenáciou od nášho budúceho výtvarníka Svetozára Mydla.