OZNAM

V zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, RND presúva svoje NOVEMBROVÉ PREDSTAVENIA na domácej scéne v Bratislave nasledovne: 

11.11.2020 – Mužské oddelenie na 15.02.2021 (pôvodne 22.05.2020)
12.11.2020 – Mužské oddelenie na 16.02.2021 (pôvodne 16.06.2020)
13.11.2020 – Mužské oddelenie na 17.02.2021 (pôvodne 18.06.2020)
14.11.2020 – Jááánošííík po tristo rokoch na 13.02.2021 (pôvodne 02.06.2020)
15.11.2020 – Jááánošííík po tristo rokoch na 14.02.2021 (pôvodne 10.03. a 30.06.2020)