V zmysle návrhu Ústredného krízového štábu o zákaze organizovania hromadných podujatí od 1.októbra 2020, RND presúva svoje októbrové predstavenia na domácej scéne v Bratislave nasledovne:

01.10.2020 – Jááánošííík po tristo rokoch (z 03.04.2020) na 18.01.2021

02.10.2020 – Jááánošííík po tristo rokoch (z 27.04.2020) na 19.01.2021

04.10.2020 – Jááánošííík po tristo rokoch (z 01.06.2020) na 17.01.2021

05.10.2020 – Jááánošííík po tristo rokoch (z 11.05.2020) na 20.01.2021

06.10.2020 – Malý veľký muž (z 28.04.2020) na 21.01.2021

07.10.2020 – Malý veľký muž (z 29.04.2020) na 22.01.2021

09.10.2020 – Čo sa sníva trpaslíkom (z 25.05.2020) – Z R U Š E N É  !!!

11.10.2020 – Čo sa sníva trpaslíkom (z 23.03. a 29.05.2020) na 12.01.2021

12.10.2020 – Čo sa sníva trpaslíkom (z 20.04.2020) na 13.01.2021

22.10.2020 – Malý veľký muž (z 03.06.2020) – Z R U Š E N É  !!!

23.10.2020 – Malý veľký muž (z 11.03. a 29.06.2020) na 23.01.2021

Hosť v RND

16.10.2020 – Mandragora – DJGT Zvolen (zo 17.04.2020) na 26.03.2021

24.10.2020 – Čochtanův divotvorný hrnec -  Divadlo SEMAFÓR, Praha (z 20.05.2020) – Z R U Š E N É  !!!