Desaťtisíca repríza RND!

Prvé vystúpenie Radošinského naivného divadla sa uskutočnilo v stredu 25. decembra 1963 na Božie narodenie v starom kultúrnom dome v Radošine so Štepkovou kabaretnou hrou Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z. Vo štvrtok 24. septembra 2020 v Bratislave na Záhradníckej 95 ten istý autor ponúkol mimoriadne vďačnému hľadisku, ktoré, žiaľ, výrazne poznamenala korona, hru Mužské oddelenie. Tento titul bol aj zároveň jubilejnou desaťtisícou reprízou RND! Skvelé publikum dlho aplaudovalo divadlu, ale aj autorovi, ktorý odohral všetkých desaťtisíc repríz. Autor od súboru dostal vavrínový veniec a kytičku, pripomenul dnešnú udalosť, poďakoval sa hľadisku za atmosféru a vernosť  v tomto zložitom období, pozval divákov na chystaný titul Pán Strom a súbor pozval na pohár radošinského vína do divadelného klubu. Zažili sme večer,  ktorý si budeme dlho pamätať.

▲ Po desaťtisícej repríze Mužského oddelenia vďačné hľadisko (žiaľ, poznačené súčasnou koronakrízou) tlieska súboru RND a autorovi Stanislavovi Štepkovi, ktorý odohral všetkých desaťtisíc repríz. Blahoželajú mu s vavrínovým vencom a kytičkou herečka Maruška Nedomová a manažér a herec Ladislav Hubáček. Foto: Štefan Richtárech

▲ Súbor RND a hostia v divadelnom klube po desaťtisícej repríze RND. Foto: Vladimír Svítek