Predstavenia v Prievidzi sa presúvajú z 25.9.2020 na 23.11.2020.

Vstupenky zostávajú v platnosti.