Predstavenia RND – Mužské oddelenie, ktoré sa mali odohrať 27.09.2020, sa z dôvodu opatrení COVID 19  prekladajú na náhradný termín: 22.november 2020 o 15,30 i 19,00 hod. v DK Trnava.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v mieste zakúpenia vstupeniek najneskôr do 28.augusta 2020.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 0903 153 838