ČUDNÝ APRÍL 2020

Tohtoročný apríl bol navlas podobný marcu: všetci sme boli povinne doma ako jedna veľká celoslovenská rodina, sledovali sme spravodajstvo z krízového štábu koronokrízy a túžobne sme čakali na lepšie správy. Veď celý svet bol stále vrchovato prepletený a zaplavený desivou pandémiou; mŕtvych bolo v USA viac ako počas vietnamskej vojny… V bytoch sme iba jedli, prepínali kanály, vyzerali z okien na prázdne ulice… a priberali sme. A možno aj snívali. Ale zato náš šéf pracoval aj s editorkou Julianou Beňovou a grafikom Mojmírom Zmijom na knižke o desaťročí 2010/2019 v RND Kronika komika 6, takisto pokračovali redakčné práce na RND REVUE č. 28, Štepka sa tešil z napísanej knižky pre vnuka (a podobný malý dorast) Vstávaj, Šimon, niekde horí. Ale aj z novej hry Spev kohúta, ktorá vznikala v marci a apríli pre RND –  pre rok 2021. Prekvapivo veľké sledovanie sme zaznamenali na Facebooku po zverejnení dvoch monológov nášho šéfa (Banič, Srcco), čo nás veľmi potešilo – rovnako aj žičlivé komentáre našich divákov. Autor využíval povinnú samotu (okrem dennodenného nepovinného čítania) na ďalšiu – celkom odlišnú – literárnu prácu, k akej sa doteraz nedostal. Ale o tom inokedy. A mejloval si a telefonoval so súborom, ktorý, samozrejme, nedočkavo čaká na ten deň, keď už konečne nebudeme doma, ale na javisku…

▲ Stanislav Štepka na stránke RND na Facebooku poslal pozdrav divákom a predniesol dva monológy z repertoáru RND (Banič, Srcco).