Vážení návštevníci,

RND presúva predstavenie MUŽSKÉ ODDELENIE zo dňa 6. 6. 2020 o 16,30 a 19,30 hod. na 8. októbra 2020 o 16,30 a 19,30 hod. v DK Púchov.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v pokladni DK Púchov.