RND ruší predstavenie Malý veľký muž v DK Trnava dňa 24. mája 2020.
Vstupné Vám bude vrátené v mieste ich zakúpenia v dňoch od 21. – 28. 4. 2020.

 

RND presúva predstavenie Mužské oddelenie zo 14. júna 2020 (o 15,30 i 19,00 hod.) na 27. septembra 2020.
Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v mieste ich zakúpenia v dňoch od 21. – 28.4. 2020.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 0903 153 838