RND presúva predstavenie Divadla Semafor Čochtanův divotvorný hrnec  z 20. 5. 2020 o 19,00 hod. na 24. 10. 2020 o 19,00 hod. v RND.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v pokladni RND po zrušení karanténnych opatrení.