RND presúva predstavenie MUŽSKÉ ODDELENIE zo dňa 16. 4. 2020 o 16,30 a
19,30 hod. na 11. septembra 2020 o 16,30 a 19,30 hod. v CK Junior Levice.

Vstupenky zostávajú v platnosti.