Vážení diváci,

RND presúvame rozhlasovú nahrávku Stvorenie sveta v RND zo dňa 24. 3. na  31. 8. 2020 o 19,00 hod.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v pokladni RND.