Vážení návštevníci,

RND presúva predstavenie MUŽSKÉ ODDELENIE zo dňa 26. 3. 2020 o 16,30 a  19,30 hod. na 7. júna 2020 o 16,30 a 19,30 hod. v KaSS Prievidza.

Vstupenky zostávajú v platnosti.