Vážení návštevníci,

RND presúva predstavenie MUŽSKÉ ODDELENIE zo dňa 29. 3. 2020 o 18,00 hod. na 15. septembra 2020 o 19,00 hod. v MsKS Trebišov.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v pokladni MsKS Trebišov.