Vážení návštevníci,

RND presúva predstavenie MUŽSKÉ ODDELENIE zo dňa 27. 3. 2020 o 16,30 a  19,30 hod. na 14. septembra 2020 o 16,30 a 19,30 hod. v Historickej radnici Košice.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v mieste ich zakúpenia
od 23.marca 2020 do 30.marca 2020.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 0903 153 838