Pokladnica RND je opäť otvorená od 5. júna 2020 v pracovných dňoch od 10.00-19.00 hod.

Informácie: 0917-913 355 resp. mailom: pokladna@rnd.sk