OZNAM-ZMENA

Vážení návštevníci,

RND presúva predstavenie ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM zo dňa 23. 3. 2020 na 29. mája 2020 o 19,00 hod. v RND.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v pokladni RND do 31. marca 2020.