Vážení návštevníci,

RND presúva predstavenie ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM zo dňa 18. 3. 2020 o 16,30 a 19,30 hod. na 2. júla 2020 o 16,30 a 19,30 hod. v DK Námestovo.

Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné v pokladni DK Námestovo.