Víkend Stanislava Štepku

V dňoch 6. až 8. januára 2012 chystá Záhorácke divadlo a divadelníci v Senici Víkend Stanislava Štepku, niečo ako amatérsko-profesionálnu divadelnú scénickú žatvu hier nášho autora. Na trojdňovej prehliadke v miestnom Dome kultúry v piatok 6. januára o 19,00 hod. vystúpi Divadlo Na kolene z Častej, ktoré Seničanom a všetkým záujemcom predvedie ukážky z federálneho muzikáliku Stanislava Štepku a Jiřího Suchého (z roku 1984) Nevesta predaná Kubovi. Na druhý deň, teda v sobotu 7. januára o 15,00 hod., uvedie pod vedením trnavskej dramaturgičky Mirky Čibenkovej Divadlo Na strnisku z Trnavy komédiu Konečná stanica a večer o siedmej hodine ochotníci z rázovitých Popudinských Močidlian zahrajú pod vedením Mariána Sivoňa Hru o láske. V nedeľu bude senické javisko patriť Radošinčanom i radošincom. O 14,00 hod. radošinský ochotnícky súbor Hlavina uvedie v autorovej réžii satirickú komédiu Celebrity, po ktorej bude o 16,30 hod. nasledovať divácka beseda či skôr blízke stretnutie so Stanislavom Štepkom. Večer o 19,00 hod. – na záver divadelného Vikendu – uvedie Radošinské naivné divadlo v réžii Ondreja Spišáka najnovšiu komédiu Len tak prišli. Nuž čo, Seničania sľubujú divákom naozaj zaujímavý autorsko-divadelný víkend!