PRED STO ROKMI

Presne pred sto rokmi, presnejšie 22. februára 1920, radošinskí roľníci, vinohradníci, železničiari a nádenníci zahrali v radošinskom kaštieli s veľkou slávou prvú divadelnú hru – trúchlohru slovenského ľudového dramatika Ferka Urbánka Hrob lásky, čím sa začala písať slávna história miestneho divadla. Od premiéry prvej hry až po súčasnosť radošinskí divadelníci uviedli 157 javiskových premiér! A práve z miestneho ochotníckeho divadelného podhubia sa zrodil aj dramatik a herec Stanislav Štepka, ktorý v rodnej obci v roku 1963 predstavil divákom Radošinské naivné divadlo. Prostredníctvom RND zasa v Radošine vznikla v roku 2000 úspešná ochotnícka divadelná scéna Hlavina (a v roku 2014 aj detské štúdio Hlavina Junior). V radošinskom divadielku a klube, kde boli kedysi premiéry slávnych hier RND Jááánošííík a Človečina, sa 22. februára 2020 zišli početní pamätníci i súčasníci čulého radošinského divadelného života, aby si na príjemnom stretnutí pripomenuli tento významný dátum, ktorý mal v Radošine podobu činu. Najdôležitejší je však fakt, že tri radošinské divadelné súbory si síce históriu radi pripomínajú, no predovšetkým naplno žijú tvorivou prítomnosťou – prípravou a uvádzaním nových inscenácií. A to je aj po sto rokoch tá najlepšia správa.

▲ Záber z prvej divadelnej hry uvedenej pred sto rokmi v Radošine 22. februára 1920. Ferko Urbánek: Hrob lásky. Foto: archív RND


▲ Na deň presne po sto rokoch ako v Radošine vzniklo ochotnícke divadlo (22. februára 1920) sa v legendárnom radošinskom divadielku stretli diváci (22. februára 2020), miestni ochotníci a členovia súboru Hlavina na neformálnom, ale o to srdečnejšom stretnutí. Pripomenuli si na ňom nielen storočnicu radošinského divadla, ale aj súčasnú vydarenú divadelnú prítomnosť, ktorú okrem RND reprezentujú aj súbory Hlavina a Hlavina Junior. Výrazné slovo v improvizovanom programe na scéne mal aj zemitý herec Hlaviny Bohuš Močko.

▲ Na scéne slávneho radošinského divadielka, kde boli kedysi premiéry hier RND Jááánošííík, Človečina či Alžbeta Hrozná, netradične uviedli do života zvukom zvona od zvonára Jozefa Kučeru knižku o storočnici miestneho divadla Prvá stovka. Na fotografii spoluautorka knižky a šéfka súboru Hlavina Mária Escherová a zvonár a herec zo súboru Hlavina Jozef Kučera. Foto: divadlo Hlavina