PRACOVNÝ VÝLET

S novým Mužským oddelením sme sa nedočkavo vybrali na prvý terénny divácky prieskum do Partizánskeho, Bojníc a do Nového Mesta nad Váhom. Boli sme pred premiérami veľmi zvedaví, čo na našu nemocničnú tému povedia naši pravidelní návštevníci. Na šiestich predpremiérových predstaveniach nám jednoznačne vyslali z hľadísk správu, že naša „správa zo štátnej nemocnice o mužoch, ale aj ženách na mužskom oddelení“ si jednoznačne našla vďačných a mimoriadne pozorných divákov, ktorí našu javiskovú snahu odmenili smiechom, potleskom a ováciami. A už pred nami sú iba premiéry; isto vám dáme o pár dní vedieť čo a ako.

Mužské oddelenie.  Štefan Richtárech (opravár Jančovič) a Mojmír Caban (minister zdravotníctva) v novej nemocničnej komédii Stanislava Štepku a režiséra Juraja Nvotu. Foto: Ctibor Bachratý