SEPTEMBROVÝ ROZBEH

Začiatkom septembra 2019 sme schuti rozbehli našu 57. divadelnú sezónu – najprv sviatočným stretnutím súboru s naším jubilujúcim šéfom (3. septembra). Už na druhý deň sme vybehli na scénu s Trpaslíkmi v Trnave a vzápätí nás čakala okrúhla 150. repríza hry Besame mucho v Empírovom divadle v Hlohovci. Náš autor pokračoval v literárnych prácach na chystaných hrách V Adamovom rúchuPán Strom. No zapracoval aj na rozhlasových úpravách troch hier pre Rádio Slovensko (Desatoro, Sedem hlavných hriechov, Stvorenie sveta… verejné záznamy titulov na scéne RND nás čakajú v prvých mesiacoch roka 2020). Šéf pracoval aj na štúdii o storočných dejinách radošinského ochotníckeho divadla Prvá stovka a s teatrologičkou a editorkou Julianou Beňovou pripravovali knižku Kronika komika 6 (RND v rokoch 1910 až 2019). Autor stihol aj posledné skúšky svojej Konečnej stanice s radošinským ochotníckym súborom Hlavina. Súbor RND mal pozoruhodný úspech u divákov s hrou Čo sa sníva trpaslíkom (RND, Sereď, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Trenčín, Prievidza), ba dokonca časť súboru (Miháliková, Caban, Hraška) stihla zo zájazdu odbehnúť súťažiť do relácie RTVS Milujem Slovensko. S režisérom Jurajom Nvotom a s dramaturgičkou Mirkou Čibenkovou sme začali čítacie, ale aj prvé javiskové  skúšky Mužského oddelenia, fotili sme sa do bulletinu Mužského a stihli sme odohrať úspešné reprízy Malého veľkého muža, Jááánošíííka po tristo rokoch, Besame mucho, ba aj jedno predstavenie Štedrého divadelného večera, takže vlastne sme v septembri uviedli celý súčasný repertoár, ba aj sme zastihli v TV premiéru populárnej relácie Zlaté časy – s našou účasťou. V Trnave na Besame sme zažili výbornú atmosféru, isto aj zásluhou nadšencov zo Spolku Slovákov z Bulharska, s ktorými sme sa stretli po predstavení. O javiskovom úspechu v španielskej Malage nás prišla poinformovať Zuzana Hurová, ktorá v španielskej Malage absolvovala ako režisérka miestnu múzickú školu so Štepkovou hrou Ako som vstúpil do seba –  v režisérkinom preklade do španielčiny. Nuž čo povedať záverom o septembri– nezaháľali sme.

▲ V Empírovom divadle v Hlohovci sme odohrali (5. septembra) 150. reprízu našej úspešnej staničnej komédie Besame mucho. Zľava Vladimír Svítek, Simona Miháliková, Maruška Nedomová a Kamil Mikulčík. Foto: Ctibor Bachratý