Oznam – zmena

Z prevádzkových dôvodov presúvame predstavenie
HRA O LÁSKE zo dňa 30. 11. 2011 na 19. 12. 2011.
Vstupenky zostávajú v platnosti, prípadne Vám bude vrátené vstupné.